Εντυπωσιακά τα βήματα προόδου του e-Ε Φ.Κ.Α., τα οποία παρουσίασε στη Βουλή, ο Διοικητής του e-Ε.Φ.Κ.Α. Αλέξανδρος Βαρβέρης

Νοεμβρίου 29, 2023
?Την Τρίτη 28η Νοεμβρίου 2023, συνεδρίασε η Ειδική Διαρκής Επιτροπή για την Παρακολούθηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης υπό την Προεδρία μου, με προσκεκλημένο το Διοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) Δρα. Αλέξανδρο Βαρβέρη, ο οποίος ενημέρωσε τα Μέλη της Επιτροπής για θέματα της αρμοδιότητάς του.
 
?Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο e-Ε.Φ.Κ.Α. οργανώνονται σε 4 βασικούς άξονες: την εκπαίδευση & ανάπτυξη, την εξυπηρέτηση προς τον πολίτη, τη μακροπρόθεσμη οικονομική ισορροπία, αλλά και τη λειτουργική αριστεία. Στο παρελθόν, ο e-Ε.Φ.Κ.Α. υστερούσε σε επίπεδο τεχνογνωσίας, εκπαίδευσης, και επαρκείας εμπείρου προσωπικού, παρουσίαζε έλλειψη οργανωμένης επικοινωνίας με τον πολίτη, αντιμετώπιζε ως βασικές προκλήσεις το ετερογενές περιβάλλον οικονομικής διαχείρισης και την αδυναμία εκτίμησης κινδύνων, ενώ το βασικότερο ήταν ότι εμφάνιζε σημαντική έλλειψη συντονισμού μεταξύ των πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και των Δομών.
 
?Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις ώστε να βελτιωθούν ο ρυθμός, το χρονοδιάγραμμα και η διαδικασία έκδοσης των εκκρεμών συντάξεων. Έχει δημιουργηθεί το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και το Ψηφιακό Κέντρο Ελέγχου, το οποίο έχει συμβάλει στην αποκλιμάκωση των εκκρεμοτήτων.
 
Ελήφθη η πρωτοβουλία του Ν 4.921/2022, με αποτέλεσμα ο μέσος χρόνος απονομής των συντάξεων να έχει μειωθεί σε ένα χρονικό διάστημα συντομότερο των 3 μηνών.
 
Έγινε πράξη η υποστήριξη των διαδικασιών του Φορέα από πιστοποιημένους επαγγελματίες, οι οποίοι βοήθησαν σημαντικά στις απονομές των συντάξεων και την ανακεφαλαίωση.
 
Έχει βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πολιτών, με τη διεκπεραίωση των αιτημάτων των πολιτών μέσω του 1555, του MyEFKALive, του ψηφιακού δωματίου επικοινωνίας και του SupportGOV.
 
Έχουν αυτοματοποιηθεί οι διαδικασίες μέσω συγχρόνων εργαλείων τεχνολογίας, τα οποία έχουν συμβάλει σε περισσότερες από 50.000 απονομές συντάξεων στον ιδιωτικό τομέα και σε περισσότερες από 18.000 απονομές στο Δημόσιο.
 
?Σήμερα έχουν πλέον επιτευχθεί εντυπωσιακά αποτελέσματα στη λειτουργία και οργάνωση του e-Ε.Φ.Κ.Α. Από τον Ιανουάριο του 2021, και με 900 λιγοτέρους υπαλλήλους, έχουν εκδοθεί περισσότερες από 680.000 κύριες συνταξιοδοτικές αποφάσεις.
 
Έχει ολοκληρωθεί η έκδοση όλων των συντάξεων που εκκρεμούσαν μέχρι και το 2021, με εξαίρεση περίπου 2.000 προβληματικές περιπτώσεις, τις οποίες ήδη διαχειρίζεται ειδική ομάδα του e-Ε.Φ.Κ.Α. Για τους τελευταίους 27 μήνες, ο μέσος ημερήσιος ρυθμός έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων ανέρχεται στον εντυπωσιακό αριθμό των 1.100 αποφάσεων την ημέρα.
 
Όσον αφορά τα νέα αιτήματα μετά το 2022, ο μέσος όρος απονομής της κυρίας σύνταξης έχει περιοριστεί στο σύντομο χρονικό διάστημα των 60 ημερών.
 
?Ο σχεδιασμός του e-Ε.Φ.Κ.Α. για το επόμενο χρονικό διάστημα περιλαμβάνει την ίδρυση ενός προτύπου εκπαιδευτικού κέντρου, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού του Φορέα, τη λειτουργία 15 νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσα στους επομένους 12 μήνες, την κατάργηση χρονοβόρων υπηρεσιών από το γκισέ όπως αυτές του Μητρώου, αλλά και τη μείωση του χρόνου αναμονής στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) κατά 3 μήνες.
 
Περαιτέρω, σχεδιάζεται ο εκσυγχρονισμός του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.), η εξυπηρέτηση των πολιτών σε πραγματικό χρόνο και όχι ετεροχρονισμένα ή με καθυστερήσεις, η πλήρης ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού ιστορικού, αλλά και η αυτοματοποίηση των υπηρεσιών που σχετίζονται με τα δικαιώματα και τις παροχές μητρότητας και ασθενείας.⛳️