ΑΝΑΦΟΡΑ για τους ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ:

Νοεμβρίου 18, 2023
Κατέθεσα στη Βουλή Αναφορά προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κο. Κωστή Χατζηδάκη, Εθνικής Άμυνας κο. Νίκο Δένδια, Εσωτερικών κα. Νίκη Κεραμέως, και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κο. Άδωνι Γεωργιάδη, με Θέμα το καθεστώς των εργαζομένων συνταξιούχων στρατιωτικών. Αιτία υπήρξε, το ασφαλιστικό-φορολογικό καθεστώς των συνταξιούχων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, όταν αυτοί εργάζονται.
Η νομοθετική πρωτοβουλία για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού-φορολογικού καθεστώτος των συνταξιούχων που εργάζονται, να λάβει υποψη της το γεγονός ότι οι οριζόντιες ρυθμίσεις περί ολοσχερούς αναστολής της καταβολής των συνταξίμων αποδοχών στους συνταξιούχους που απασχολούνται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, θέτουν σε δυσμενή θέση ομάδες συνταξιούχων όπως αυτοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται υποχρεωτικά. Κατ’αποτέλεσμα, συνταξιούχος στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων που συνταξιοδοτείται υποχρεωτικά κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις προτού συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του, περιέρχεται στη δεινή θέση να αναστέλλεται καθ’ολοκληρίαν η καταβολή της σύνταξής του, όταν αυτός απασχολείται σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.
Πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα, αφού οι συνταξιούχοι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων διαθέτουν αναγνωρισμένη διοικητική και διαχειριστική ικανότητα, το κύρος και τα προσόντα να συνεισφέρουν σε σημαντικό βαθμό στην επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση των πολιτικών και έργων τόσο της Κεντρικής Διοίκησης, όσο και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και των φορέων αυτών. Νεοκλής ΚρητικόςΓ Νεοκλής ΚρητικόςΒ Νεοκλής Κρητικός