ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Νοεμβρίου 09, 2023
Επίσης, σας σημειώνουμε επιγραμματικά τον σχεδιασμό του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής για το ΕΣΥ του μέλλοντος που απαιτεί 8 μεγάλες αλλαγές (επισυνάπτεται και η σχετική μακέτα).
 
  • Ανάπτυξη του τομέα της Δημόσιας Υγείας, με ισχυρές δομές στις 13 Περιφέρειες.
  • Ενιαίο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας υπό δημόσια εποπτεία.
  • Η Υγεία στα Νησιά: Ενίσχυση των δομών και στήριξη του Προσωπικού.
  • Σύγχρονα και λειτουργικά Δημόσια Νοσοκομεία: Ολοήμερη λειτουργία χειρουργείων, νέος χάρτης υγείας, αξιοκρατικές διοικήσεις.
  • Νέες σύγχρονες και καινοτόμες μονάδες περίθαλψης εκτός Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.
  • Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ: Ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, αναθεώρηση συστήματος αμοιβών, κάλυψη κενών μα μόνιμο προσωπικό.
  • Ανεξάρτητος μηχανισμός αξιολόγησης για τον έλεγχο ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.
  • Ψηφιακός μετασχηματισμός της υγείας.
Ευχαριστούμε πολύ,
Εκ του Πολιτικού Γραφείου
Ματίνα Ανδριοπούλου
Επιστημονικός Συνεργάτης