Συνάντηση εργασίας, για την ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παρακολούθησης του Συστήματος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

Οκτωβρίου 27, 2023
Κεντρικό θέμα της συνάντησής μου με τον Υπουργό Εργασίας Άδωνι Γεωργιάδη, αποτέλεσε η προσεχής έναρξη των εργασιών της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής της Βουλής για την Παρακολούθηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, της οποίας έχω την τιμή να προΐσταμαι ως Πρόεδρος.
Η Ειδική Διαρκής Επιτροπή της Βουλής για την Παρακολούθηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση της λειτουργίας και εξέλιξης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, και ιδίως της βιωσιμότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, που αποτελούν βασικούς πυλώνες μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής κοινωνικής ασφάλισης.
Αφού με ενημέρωσε για τρέχοντα ζητήματα, συμφωνήσαμε με τον Υπουργό Εργασίας Άδωνι Γεωργιάδη πως στις προτεραιότητες των εργασιών της Επιτροπής ανήκουν τα ζητήματα αρμοδιότητας του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και της Δημοσίας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.). Επίσης, ενημέρωσα τον Υπουργό πως σκοπεύω να βάλω ψηλά στην ατζέντα τα θέματα της ταχύτερης και αποτελεσματικότερης απονομής των συντάξεων, καθώς και της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών και διαδικασιών, τόσο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όσο και των εποπτευομένων από αυτό φορέων και οργανισμών.
Νεοκλης Κρητικός