Αναζήτηση

Αλλάζουν όλα στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στα Επαγγελματικά Ταμεία  

Αλλάζουν όλα στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στα Επαγγελματικά Ταμεία

 SYNTAXEIS.jpg
 
 
 
Με διπλό τρόπο η συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, όπου για τους νέους ασφαλισμένους(μετά την 20ή-12-2023) μπαίνουν προσκόμματα τόσο ως προς το ύψος της σύνταξης το οποίο θα φορολογείται, όσο και ως προς τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Τα παραπάνω προβλέπονται σε υπουργική απόφαση του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνου Τσακλόγλου, με την οποία εναρμονίζονται τα ισχύοντα στη νέα νομοθεσία, που διέπει την ίδρυση και λειτουργία των ΤΕΑ.

Με βάση την απόφαση, τα μέλη των ΤΕΑ διαχωρίζονται πλέον σε δύο κατηγορίες:

  1. Στα μέλη που έχουν εγγραφεί πριν από τις 20/12/2023 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου νόμου), για τα οποία ισχύουν οι υφιστάμενες καταστατικές διατάξεις περί προϋποθέσεων λήψης συνταξιοδοτικής παροχής για το σύνολο του ατομικού τους λογαριασμού (προ και μετά την 31η/12/2023).
  2. Για τα μέλη που εγγράφονται πρώτη φορά στο ΤΕΑ μετά τις 20/12/2023, για τα οποία ισχύουν οι ελάχιστες προϋποθέσεις λήψης συνταξιοδοτικής παροχής, όπως ισχύουν με τον νέο νόμο.

Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση, τα ΤΕΑ, συμμορφούμενα στις νέες ρυθμίσεις, οφείλουν να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους, ορίζοντας με σαφήνεια τις προϋποθέσεις λήψης της παροχής για τα μέλη τους, περιλαμβάνοντας, εφόσον υφίσταται, τη διάκριση μεταξύ των μελών που έχουν εγγραφεί πριν και ΜΕΤΑ την 20ή/12/2023.

Οικειοθελής αποχώρηση            

Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου είναι δυνατή η λήψη της παροχής του ΤΕΑ, εφόσον ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του, χωρίς άλλες προϋποθέσεις, και εφόσον βέβαια δεν προβλέπονται αυστηρότερες προϋποθέσεις στο καταστατικό του ΤΕΑ.

Σε περίπτωση που τερματιστεί η εργασιακή σχέση, στο πλαίσιο της οποίας εργαζόμενος ήταν μέλος ΤΕΑ, χωρίς τη βούλησή του, όπως π.χ. σε περίπτωση πτώχευσης του εργοδότη ή απόλυσης του εργαζομένου, ο τελευταίος δύναται να λάβει την παροχή που του αναλογεί ανεξαρτήτως ηλικίας και χρόνου ασφάλισης.

Για παράδειγμα, έστω εργαζόμενος ηλικίας 40 ετών απολύεται από την εργοδότρια επιχείρηση που προσέφερε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα σε ΤΕΑ, στο οποίο ήταν μέλος. Ο τελευταίος δύναται να λάβει την παροχή του συγκεκριμένου ΤΕΑ, εφόσον στο καταστατικό του τελευταίου δεν προβλέπονται αυστηρότερες προϋποθέσεις.

Συνταξιοδοτικά προγράμματα

Για προγράμματα συνταξιοδοτικών παροχών των οποίων τα μέλη φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο, η προκαταβολή συνταξιοδοτικής παροχής προβλέπεται σε περιπτώσεις που τα μέλη ΤΕΑ συνεχίζουν να απασχολούνται, δηλαδή εξακολουθούν να είναι ασφαλισμένα, πλην όμως έχουν συμπληρώσει:

  • είτε το 62ο της ηλικίας τους,
  • είτε το 55ο έτος της ηλικίας τους και 20 έτη ασφάλισης.

Δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις λήψης της παροχής, δηλαδή τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα θα μπορούσαν ούτως ή άλλως να λάβουν το σύνολο της συνταξιοδοτικής παροχής τους, δύνανται, εάν επιθυμούν να παραμείνουν ασφαλισμένα στο ΤΕΑ λόγω ενεργής επαγγελματικής δραστηριότητας, να λάβουν μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας του ατομικού λογαριασμού τους, ως προκαταβολή, και να αφήσουν το υπόλοιπο να σωρεύεται, ώστε να λάβουν στο μέλλον την αναλογούσα παροχή. Γι’ αυτούς τους λόγους, η χρήση της σχετικής δυνατότητας δεν αποτελεί πρόωρη λήψη της παροχής και δεν επιβάλλεται η προσαύξηση των φορολογικών συντελεστών κατά 50%.

Πρόωρη συνταξιοδότηση

Η πρόωρη λήψη της συνταξιοδοτικής παροχής εφόσον έχουν διανυθεί 15 έτη ασφάλισης, χωρίς ηλικιακή προϋπόθεση, επισύρει την προσαύξηση των φορολογικών συντελεστών κατά 50%. Σε αυτήν την περίπτωση τα μέλη και δικαιούχοι ΤΕΑ δεν επιτρέπεται να ζητήσουν από αυτό δάνειο ή πρόωρη προκαταβολή.

Οφειλόμενες εισφορές

Ως προς τις μη καταβληθείσες οφειλόμενες εισφορές, αν αυτές καταβληθούν εκπρόθεσμα και εκτός του ευλόγου χρόνου, δεν προσμετρώνται στον χρόνο ασφάλισης που λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη της συνταξιοδοτικής παροχής, όπως προκύπτει από την παρ. α) ανωτέρω, πιστώνονται όμως στον οικείο λογαριασμό προκειμένου να επενδύονται στο μέλλον.

 

Γράφει ο  

πηγή: powergame.gr

logo light footer