Αναζήτηση

Τι αλλάζει με τη φορολογική ενημερότητα στα τέλη του μήνα

Τι αλλάζει με τη φορολογική ενημερότητα στα τέλη του μήνα

 

Η καθυστέρηση στην επικοινωνία μεταξύ των φορέων του Δημοσίου μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στους πολίτες, προκειμένου να πάρουν ένα έγγραφο ή ένα πιστοποιητικό που χρειάζονται. Για παράδειγμα, κάποιος που επιθυμεί να πωλήσει το ακίνητό του και έχει μια κλήση δημοτικής αστυνομίας, μπορεί να δει τη διαδικασία να μπλοκάρει εξ αυτού του λόγου.

Μέχρι να ενημερωθούν τα δύο συστήματα μπορεί να περάσουν μήνες και ως εκ τούτου δεν μπορεί να εκδοθεί φορολογική ενημερότητα. Αυτά όμως όλα τελειώνουν. Στο τέλος του μήνα με την υιοθέτηση της διαλειτουργικότητας οι διαδικασίες για την έκδοση ενημερότητας θα είναι ταχύτερες.

Η ΑΑΔΕ θα ενημερώνεται άμεσα για την ύπαρξη ή μη ληξιπρόθεσμων οφειλών του πολίτη και αντίστοιχα θα χορηγεί ή μη το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

Με τη ρύθμιση αυτήν κυρίως οι ΟΤΑ, αλλά και άλλοι φορείς του Δημοσίου, θα επικοινωνούν με την ΑΑΔΕ μόνο ηλεκτρονικά (αντί των επιστολών που ανταλλάσσουν σήμερα), είτε για την απαγόρευση απόδοσης της ενημερότητας, είτε για την άρση της απαγόρευσης αυτής.

Με τη νέα διαδικασία αντιμετωπίζονται περιπτώσεις που ο φορολογούμενος έχει εξοφλήσει οφειλές προς τον δήμο, αλλά δεν μπορεί να πάρει φορολογική ενημερότητα επειδή η ΑΑΔΕ δεν έχει ενημερωθεί για την εξόφληση.

Έτσι, λοιπόν, σε περιπτώσεις που για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας απαιτείται επικοινωνία της ΑΑΔΕ με δήμους, αυτή θα γίνεται αποκλειστικά μέσω διαλειτουργικότητας και οι πολίτες που έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους θα λαμβάνουν χωρίς καμία καθυστέρηση το αποδεικτικό.

Επίσης, για όσους δημιουργούν χρέη στους δήμους αφήνοντας απλήρωτα δημοτικά τέλη ή κλήσεις της δημοτικής αστυνομίας, η έκδοση της φορολογικής ενημερότητας θα «μπλοκάρει» αυτόματα.

Με το νέο σύστημα:

  1. Ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει αποδεικτικό ενημερότητας ισχύος μέχρι και δύο μηνών για την πραγματοποίηση πράξεων και συναλλαγών.
  2. Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να μη χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας, εάν ο φορολογούμενος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε άλλη αρχή του δημόσιου τομέα (δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας), εφόσον η αρχή αυτή χρησιμοποιεί υπηρεσίες διαλειτουργικότητας για να ενημερώνει τη Φορολογική Διοίκηση για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών που συνεπάγονται τη δέσμευση ενημερότητας, καθώς και για την τακτοποίηση των οφειλών, που συνεπάγονται άρση της δέσμευσης ενημερότητας.
  3. Η Φορολογική Διοίκηση χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας μόνο εφόσον ο φορολογούμενος δεν έχει οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση από οποιαδήποτε αιτία και έχει υποβάλει τις απαιτούμενες φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων πέντε ετών.
  4. Η Εφορία μπορεί να μη χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας, εάν ο φορολογούμενος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε άλλη αρχή του δημόσιου τομέα (δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας), εφόσον η αρχή αυτή χρησιμοποιεί υπηρεσίες διαλειτουργικότητας για να ενημερώνει τη Φορολογική Διοίκηση για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών.
  5. Αν ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή έχει οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή, μπορεί να εκδοθεί αποδεικτικό ενημερότητας περιορισμένης ισχύος, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν μήνα. Η Φορολογική Διοίκηση και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης ορίζει υποχρεωτικά όρο παρακράτησης στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία. Το παρακρατούμενο ποσό λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών. Ειδικά για μεταβίβαση ακινήτου, το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται με ποσό παρακράτησης ποσοστού 70% επί του τιμήματος, εφόσον το τίμημα δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση. Εάν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή άνω των 50.000 ευρώ, ορίζεται ποσοστό παρακράτησης 50% επί του τιμήματος, εφόσον αυτό δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των συνολικών οφειλών σε αναστολή.

Γράφει ο 

πηγή: powergame.gr

 

logo light footer