Ο νόμος προβλέπει -μεταξύ άλλων- την υποχρέωση προσκόμισης νέας Υπεύθυνης Δήλωσης του αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη αν αλλάξει ο φορέας επιχείρησης, την αφαίρεση επαγγελματικής άδειας ηλεκτρολόγου σε περίπτωση συμμετοχής σε ρευματοκλοπή, τη δυνατότητα του ΔΕΔΔΗΕ να λαμβάνει πληροφορίες από την ΑΑΔΕ για φορολογικά στοιχεία απαραίτητα για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών και τον ρητό χρόνο παραμονής στην καθολική υπηρεσία (τέσσερις μήνες), για μη ευάλωτους καταναλωτές ρεύματος που δεν πληρώνουν τον λογαριασμό τους.

Ο ΔΕΔΔΗΕ δεσμεύεται να συνεχίσει τον εκσυγχρονισμό του λειτουργικού του μοντέλου, και ταυτόχρονα να εντείνει ακόμη περισσότερο τις δράσεις του για τον εντοπισμό ρευματοκλοπών σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές παροχές, μέσω στοχευμένων ελέγχων, επιδιώκοντας συχνότητα ελέγχων μεγαλύτερη και από την προβλεπόμενη βάσει των ρυθμιστικών υποχρεώσεών του.

 

πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ