Ενοποιούνται εντός του έτους φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

Ιανουαρίου 31, 2024

Του Προκόπη Χατζηνικολάου

Ενσωματώνεται η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα δύο έγγραφα θα γίνουν ένα ενιαίο πιστοποιητικό το οποίο θα εκδίδεται  σε χρόνο εξπρές μέσω της ψηφιακής πύλης στο gov.gr  

Όπως αναφέρουν από το οικονομικό επιτελείο, το ενιαίο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας έρχεται να βάλει τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών και των επιχειρήσεων που χρειάζονται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για τις συναλλαγές τους.

Remaining Time-0:00
Fullscreen
Mute

Η πλατφόρμα για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας θα ενεργοποιηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου και θα εκδίδεται σε ψηφιακή μορφή  μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Σύμφωνα με τη διάταξη θα περιλαμβάνει τα στοιχεία τόσο της φορολογικής όσο και της ασφαλιστικής ενημερότητας. Θα είναι έγκυρο για κάθε προβλεπόμενη χρήση ενώ θα γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, όπου κατά νόμο απαιτείται.

Οι πολίτες από τον Σεπτέμβριο θα υποβάλουν την αίτησή τους στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα. Μετά την υποβολή της αίτησης θα ακολουθεί αυτόματος έλεγχος των στοιχείων που υποβλήθηκαν και κατόπιν-εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια, θα εκδίδεται το πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας, με τους ίδιους όρους που ισχύουν σήμερα στην έκδοση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Τι αλλάζει με το ενιαίο πιστοποιητικό

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα δύναται να αιτηθεί, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει τα στοιχεία του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και εκδίδεται σε ψηφιακή μορφή.

2. Το πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας θεωρείται έγκυρο για κάθε νόμιμη χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας όταν είναι κατά νόμον υποχρεωτική η προσκόμιση των ανωτέρω αποδεικτικών ενημερότητας.

3. Για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας τα αναγκαία δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το πληροφοριακό σύστημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες διασφαλίζονται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  Η παραγωγική λειτουργία πλατφόρμας αναμένεται να ξεκινήσει στις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Βέβαια, τα τελευταία χρόνια η διαδικασία χορήγησης φορολογικής ενημερότητας έχει αλλάξει άρδην. Ακόμα και όσοι χρέη στην εφορία μπορούν να πάρουν φορολογική ενημερότητα αρκεί να έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους. Μάλιστα, σχεδιάζεται στις περιπτώσεις μεταβιβάσεων ακινήτων, οι φορολογούμενοι με ρυθμισμένα χρέη που είναι συνεπείς στην πληρωμή των μηνιαίων δόσεων των ρυθμίσεών τους να επιβραβεύονται άμεσα με μειωμένα ποσοστά παρακράτησης επί των τιμημάτων πώλησης των ακινήτων τους σε σύγκριση με εκείνους οι οποίοι δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους ή είναι ασυνεπείς στις ρυθμίσεις τους κατά τη χορήγηση βεβαιώσεων οφειλών. Η ενημέρωση της ΑΑΔΕ θα είναι άμεση και η χορήγηση των βεβαιώσεων θα γίνεται ψηφιακά. ΠΗΓΗ capital.gr