Οι αριθμοί του νέου ασφαλιστικού - Οι κερδισμένοι

Δεκεμβρίου 13, 2023

Του Κώστα Κατίκου

Παροχές συνολικού ύψους 385 εκατ. ευρώ αποκαλύπτει η κοστολόγηση των επιμέρους διατάξεων του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου, οι οποίες στην πλειονότητά τους είναι ευνοϊκές για εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους ειδικών και μη κατηγοριών, για συνταξιούχους, για ανέργους ακόμη και για το προσωπικό του ΕΦΚΑ που θα μοιραστεί 13,7 εκατ. ευρώ για τη μείωση των εκκρεμών συντάξεων.

Περισσότερο κερδισμένοι από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι οι συνταξιούχοι, οι ασφαλισμένες που θα πάρουν επίδομα μητρότητας, οι άνεργοι που θα μπορούν να απασχολούνται με ημερήσιες συμβάσεις ως 12 μέρες τον μήνα, χωρίς να τους κόβεται όλο το επίδομα, αλλά ένα μέρος του, οι ασφαλισμένοι με χρέη που στο εξής θα παίρνουν σύνταξη, και άλλες ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων.

Remaining Time-0:00
Fullscreen
Mute

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου προκαλείται: 

1. Ετήσια δαπάνη της Δ.ΥΠ.Α. ποσού 43,3 εκατ. ευρώ περίπου, από τη θέσπιση ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας διάρκειας εννέα (9) μηνών για ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες, αγρότισσες και όλες τις μισθωτές ασφαλισμένες στον e-ΕΦΚΑ, που είναι εργαζόμενες με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή ως έμμισθες δικηγόροι. 

2.Δαπάνη της Δ.ΥΠ.Α. από τη μη αναστολή του επιδόματος ανεργίας στους απασχολούμενους με 12ήμερη απασχόληση ανά μήνα.

3. Ενδεχόμενη δαπάνη λόγω του μη συνυπολογισμού της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 200, 150 και 100 ευρώ σε συνταξιούχους του e-Ε.Φ.Κ.Α. με προσωπική διαφορά μεγαλύτερη των δέκα (10) ευρώ στα εισοδηματικά όρια, για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

4. Αύξηση δαπάνης από την αύξηση δικαιούχων προς ένταξη στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα λόγω του μη συνυπολογισμού άλλων παροχών στο δηλούμενο εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για την εγγυημένη μηνιαία ενίσχυσή τους.

5. Ετήσια δαπάνη ύψους 100,7 εκατ. ευρώ περίπου από την καταβολή συντάξεων σε ασφαλισμένους οφειλέτες η οποία αντισταθμίζεται κατά 34,2 εκατ. ευρώ περίπου από την παρακράτηση των οφειλόμενων εισφορών.

6. Ετήσια δαπάνη ύψους 146,5 εκατ. ευρώ περίπου από τη χορήγηση εφεξής του τμήματος της σύνταξης το οποίο σήμερα παρακρατείται από τους συνταξιούχους που απασχολούνται. Ταυτόχρονα εκτιμάται ετήσια αύξηση εσόδων ύψους 51 εκατ. ευρώ περίπου από τη θέσπιση ειδικού πόρου υπέρ του e-ΕΦΚΑ, που θα καταβάλουν οι συνταξιούχοι που δηλώνουν ότι απασχολούνται.

7. Ετήσια δαπάνη από την αναδρομική αύξηση της καταβαλλόμενης προσυνταξιοδοτικής παροχής σε τραπεζικούς συνταξιούχους του πρώην Ε.Τ.Α.Τ. Η δαπάνη εκτιμάται από το υπουργείο Εργασίας περίπου στα 2,4 εκατ. ευρώ, για το 2023 και στα 960.000 ευρώ περίπου για το 2024.  

8. Ετήσια δαπάνη από την επέκταση των διατάξεων για προσαυξημένα έξοδα διανυκτέρευσης,  στους υπαλλήλους των Περιφερειακών Κέντρων Κοινωνικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. Η εν λόγω δαπάνη εκτιμάται στα 15.000 ευρώ.  

9. Ετήσια δαπάνη ύψους 1 εκατ. ευρώ περίπου από την τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης σύνταξης θανάτου σε προστατευόμενα δικαιοδόχα τέκνα μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους, η οποία θα έχει φθίνουσα πορεία κάθε χρόνο και εκτιμάται ότι από 2023 έως 2039 η συνολική επιβάρυνση θα είναι 10,1 εκατ. ευρώ. 

10. Ετήσια δαπάνη από την επέκταση για ένα επιπλέον έτος της αναζήτησης της πενταετίας του ασφαλιστικού δεσμού για τους πρωτοασφαλισμένους προ της 1ης.1.1993, οι οποίοι υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης για τη λήψη μειωμένης σύνταξης, σε περίπτωση που δεν συμπληρώνουν εκατό (100) ημέρες ασφάλισης εντός του έτους 2020. Η εν λόγω διάταξη ευνοεί όσους θα έχαναν τη σύνταξη στα 62 και θα έπρεπε να περιμένουν μια 5ετία για να πάρουν πλήρη στα 67.

11. Δαπάνη από την αποζημίωση του προσωπικού που συμμετέχει στα κλιμάκια, ομάδες, κ.λπ. για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης  η οποία εκτιμάται από το υπουργείο στο ποσό των 13,7 εκατ. ευρώ περίπου. 

12. Δαπάνη από την ενοποίηση των προϋποθέσεων θεμελίωσης επικουρικής σύνταξης με 15ετία σε όλα ταμεία και ταυτόχρονα ετήσια απώλεια εσόδων 5,5 εκατ. ευρώ από ασφαλισμένους που θα εξέλθουν με επικουρική με λιγότερα χρόνια ασφάλισης.

13. Δαπάνη από τη χορήγηση σωρευτικά βασικής σύνταξης Ο.Γ.Α. και επικουρικής σύνταξης στους συνταξιούχους που είχαν ασφαλιστεί στο επικουρικό ταμείο των Πετρελαιοειδών (Τ.Ε.Α.Π.Υ.Κ), των οποίων η επικουρική σύνταξη ανεστάλη λόγω συνταξιοδοτήσεώς τους από τον Ο.Γ.Α. 

14. Δαπάνη από την χορήγηση εφάπαξ στους κληρικούς –κατόπιν αιτήσεώς τους- στο 70ο έτος και πάντως πριν συνταξιοδοτηθούν.

15. Εφάπαξ δαπάνη 104,8 εκατ. ευρώ από τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε συνταξιούχους του e-Ε.Φ.Κ.Α. με προσωπική διαφορά μεγαλύτερη των δέκα (10) ευρώ. 

Προβλέπεται ακόμη:

* Απώλεια εσόδων από τη μη αναζήτηση εισφορών υπέρ του Ο.Α.Ε.Ε. από τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας έως και δέκα (10) δωματίων που, είτε έχουν υπαχθεί καλόπιστα στον πρώην Ο.Γ.Α, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, είτε έχουν υπαχθεί από 1.1.2017 καλόπιστα στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α, βάσει βεβαίωσης εξαίρεσης που χορηγήθηκε από τον Ο.Α.Ε.Ε.

* Απώλεια εσόδων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και των Φ.Κ.Α. από: - την αναστολή αύξησης του επιτοκίου για οφειλές.

* Αύξηση των εσόδων από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για τους προέδρους δημοτικών συμβουλίων των Δήμων με πληθυσμό κάτω των 100.000 κατοίκων που θα επιλέξουν την αντιμισθία του Δήμου αντί των αποδοχών της θέσης από την οποία προέρχονται. ΠΗΓΗ https://www.capital.gr/