Υπενθύμιση τακτοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών MID 142032630

Σεπτεμβρίου 06, 2023


Στο πλαίσιο των όρων της μεταξύ μας σύμβασης υπηρεσιών εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν κατέστη δυνατή η χρέωση του λογαριασμού σας με το ποσό οφειλής σας προς την Euronet Merchant Services A.E (εναλλακτικά αναφερόμενη ως «epay») έως την 06/09/23 . Το ποσό οφειλής αφορά είτε χρεώσεις υπηρεσιών σχετικές με το POS σας είτε χρεώσεις από συναλλαγές. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις χρεώσεις ή το υπόλοιπό σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στον αριθμό 210 3898954.

Παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα στην κατάθεση του ποσού των -3.72 ευρώ στον συνδεδεμένο -με το τερματικό- λογαριασμό σας (λογαριασμό στον οποίο σας αποδίδεται η εκκαθάριση των συναλλαγών σας), εφόσον δεν υπάρχει σε αυτόν κάποια δέσμευση.

Εναλλακτικά, μπορείτε να προβείτε σε κατάθεση στον λογαριασμό της Euronet Merchant Services με IBAN GR13 0172 0110 0050 1110 4849 377 – Τράπεζα Πειραιώς. Σε αυτή την περίπτωση και προκειμένου να εντοπιστεί η πληρωμή σας, παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε τον κωδικό MID 142032630 κατά την κατάθεση στην περιγραφή της πληρωμής.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ:

1.      Σε περίπτωση που δεν αναγράψετε τον κωδικό MID στην ως άνω περιγραφή της πληρωμής, δεν θα καταστεί δυνατή η ενημέρωση του συστήματος εξόφλησης οφειλών, με αποτέλεσμα να εξακολουθήσετε να εμφανίζεστε εκπρόθεσμος ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών σας υποχρεώσεων.
2.      Σε περίπτωση που αναγράψετε λανθασμένο MID δεν θα καταστεί δυνατή η ενημέρωση του συστήματος εξόφλησης οφειλών, με αποτέλεσμα να εξακολουθήσετε να εμφανίζεστε εκπρόθεσμος ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών σας υποχρεώσεων.

Και στις δυο προαναφερθείσες περιπτώσεις, έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών προκειμένου να τους ενημερώσετε για το (ορθό) mid ώστε να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση εξόφλησης της οφειλής σας.


Με εκτίμηση,
EMS - Department of Finance Operations