Φορολογικές δηλώσεις: Πότε μπορεί να υποβληθεί τροποιητική δήλωση χωρίς την επιβολή προστίμων

Αυγούστου 23, 2023

Φορολογικές δηλώσεις: Πότε μπορεί να υποβληθεί τροποιητική δήλωση χωρίς την επιβολή προστίμων

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των φορολολογικών δηλώσεων.

Λίγες ημέρες απέμειναν μέχρι την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των φορολολογικών δηλώσεων και σχεδόν 400.000 φορολογούμενοι δεν έχουν ακόμη υποβάλει τη δήλωσή τους. 

Οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα για όλα τα λάθη τους ή τις παραλείψεις να προβούν στην υποβολή νέας, τροποποιητικής αυτή της φορά, φορολογικής δήλωσης, χωρίς να αναγκαστούν να πληρώσουν πρόστιμο. Αυτό βέβαια θα πρέπει να συμβεί έως τις 31 Αυγούστου, μετά θα επιβάλλεται το προβλεπόμενο από την νομοθεσία πρόστιμο.

 

Παράλληλα θα μπορούν εφόσον αυτό απαιτείται να συνυποβάλλουν εκ νέου, μαζί με την διορθωτική δήλωση φορολογίας εισοδήματος και τα έντυπα Ε2 ή και Ε3 τα οποία συνοδεύουν το έντυπο Ε1.

Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση εκείνη που ο φορολογούμενος προχωρήσει στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, τα δεδομένα που έχουν συμπληρωθεί στην αρχική δήλωση (στο έντυπο Ε1) και στα έντυπα (Ε2 και Ε3) μεταφέρονται αυτόματα στη νέα δήλωση που πρόκειται να υποβληθεί.

Η νέα δήλωση που θα προκύψει μετά τις προσθήκες, αφαιρέσεις ή διορθώσεις δεδομένων θα αντικαταστήσει την αρχική δήλωση, θα γίνει νέα εκκαθάριση με τα νέα στοιχεία και ο φόρος θα προσδιοριστεί με βάση τα οριστικά εισοδηματικά ή τεκμαρτά δεδομένα.

 

Υπενθυμίζεται ότι, οι φορολογούμενοι πολίτες έχουν μόλις δέκα ημέρες στη διάθεσή τους μέχρι και την 31η Αυγούστου, οπότε και εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2023.