Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ

Μαρτίου 22, 2023

Έως τις αρχές Απριλίου θα μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία επανένταξης στις νέες ρυθμίσεις των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ όσοι απώλεσαν ρυθμίσεις των 72 ή 120 δόσεων, αλλά απαιτείται προσοχή στις ημερομηνίες γένεσης των χρεών ή απώλειας των ρυθμίσεων.

Πριν από την αναβίωση των πολύμηνων ρυθμίσεων χρεών, η αύξηση των δόσεων της πάγιας ρύθμισης από 12/24 σε 24/48 και η λήψη αναγκαστικών μέτρων βελτίωσαν αισθητά τις εισπράξεις οφειλών από τον ΕΦΚΑ, οι οποίες μέσα στο πρώτο δίμηνο ξεπέρασαν τα 250 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό και με τις νέες ρυθμίσεις των 72120 δόσεων, που έπονται, καθιστούν αισιόδοξα τα στελέχη του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) για την πορεία των εσόδων του ΕΦΚΑ. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι να προσεγγίσουν ή να ξεπεράσουν, στο τέλος της τρέχουσας χρονιάς, τα επίπεδα του 2022, όταν πραγματοποιήθηκε ρεκόρ με 1,71 δισ. ευρώ. Η πορεία είσπραξης των εσόδων, ήδη από τους δύο πρώτους μήνες του 2023, δείχνει ότι κινείται σε ανάλογα επίπεδα. Μάλιστα, από αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες εκφράζεται η αισιοδοξία ότι τα έσοδα θα κινηθούν αισθητά υψηλότερα κατά τους αμέσως επόμενους μήνες, όταν τεθούν σε πλήρη ισχύ οι ρυθμίσεις οφειλών που τώρα θεσμοθετούνται με ειδικές διατάξεις νόμου. Ρυθμίσεις για τις οποίες απαιτούνται νέα λογισμικά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι νέες προετοιμασίες για την ενεργοποίησή τους.

Ο στόχος που έχει, άτυπα, τεθεί είναι έως τα τέλη Μαρτίου-αρχές Απριλίου να μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία ένταξης στη νέα ρύθμιση όσοι απώλεσαν ανάλογες ρυθμίσεις των 72 ή των 120 δόσεων έως την 1η Φεβρουαρίου 2023. Άλλωστε, το περιθώριο υποβολής αίτησης που παρέχει η σχετική διάταξη είναι έως την 31η Ιουλίου 2023, άρα δεν υπάρχει πίεση χρόνου. Όμως η σχετική πλατφόρμα θα είναι έτοιμη άμεσα, ώστε να μπορούν να υποβληθούν οι αντίστοιχες αιτήσεις.

Αίτηση αναβίωσης

Υπενθυμίζεται ότι η αναβίωση πραγματοποιείται με αίτηση του οφειλέτη, εφόσον το χρέος δεν έχει υπαχθεί μετά την απώλεια της παλαιότερης ρύθμισης και πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας νομοθετικής διάταξης:
α) Σε ρύθμιση οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του ν. 4469/2017
β) ή σε ρύθμιση οφειλών του ν. 4738/2020 («δεύτερη ευκαιρία»).

Επιπροσθέτως, ο οφειλέτης δεν πρέπει να έχει άλλες ληξιπρόθεσμες και μη ρυθμισμένες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Αν έχει και άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές, η αναβίωση της ρύθμισης συντελείται υπό την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση που τηρείται. Η αναβίωση πραγματοποιείται με όλα τα ευεργετήματα και τις υποχρεώσεις της απολεσθείσας ρύθμισης, όπως είναι η χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας και η αναστολή της συνέχισης της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι το αργότερο έως τις αρχές Μαΐου θα είναι έτοιμο και το πρόσθετο λογισμικό που απαιτείται για την ειδική ομάδα των οφειλετών, που μπορούν να ρυθμίσουν σε 36-72 δόσεις οφειλές που δημιουργήθηκαν την περίοδο από τον Σεπτέμβριο 2021 έως και τον Δεκέμβριο 2022 και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Στη νέα αυτή ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που είναι ενταγμένες σε εξυπηρετούμενες πάγιες ρυθμίσεις, κατά την 1η Φεβρουαρίου 2023. Η υπαγωγή στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε 30 ευρώ.

 

Πηγή: naftemporiki.gr