Συντάξεις και επίδομα προσωπικής διαφοράς: Πληρωμές την εβδομάδα μετά την 25η Μαρτίου

Μαρτίου 22, 2023

Την τελευταία βδομάδα του Μαρτίου, μετά τον εοαρτασμό της 25ης Μαρτίου,  αναμένεται να πληρωθεί σε περίπου 1 εκατομμύριο συνταξιούχουςτο επίδομα προσωπικής διαφοράς 200, 250 και 300 ευρώ.

Αφορά σε όσους δεν έλαβαν την αύξηση των 7,75% τον Ιανουάριο ή έλαβαν μικρότερη αύξηση από 7%, λόγω της ύπαρξης προσωπικής διαφοράς. 

Tα χρήματα  θα μπουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς με εμβόλιμη πληρωμή κατά πληροφορίες το τελευταίο διήμερο του τρέχοντος μήνα.

 

Τα ποσά αυτά της έξτρα ενίσχυσης θα τα πάρουν όσοι απόμαχοι της εργασίας δεν είδαν καθόλου ή ελάχιστες αυξήσεις μετά την αναπροσαρμογή των συντάξεων στις αρχές του χρόνου.

Βάσει της διάταξης που ψηφίστηκε πρόσφατα, οι δικαιούχοι είναι πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι, περίπου 800.000 που δεν έλαβαν καθόλου αυξήσεις στο πλαίσιο των αυξήσεων της τάξης του 7,75% που δόθηκε για τις κύριες συντάξεις από 1η Ιανουαρίου 2023 και περίπου 250.000 που έλαβαν μεν αύξηση, ήταν όμως κάτω από 7%.

 

Αναλυτικά, το σχετικό άρθρο ορίζει ότι η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση:

 

α) καταβάλλεται μέχρι την 31η.3.2023,

β) είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, του ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα,

γ) δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του ΕΦΚΑ,

 

δ) επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ με 280 εκατ. ευρώ, με τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων του.

Εν τω μεταξύ, την εβδομάδα μετά την 25η Μαρτίου 2023 προγραμματίζεται να αρχίσει και η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Απριλίου 2023 από τον e-ΕΦΚΑ.

 

Πηγή: https://www.protothema.gr/