Νικόλαος Αργείτης: «ΟΙ ΝΑΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΒΕΛΙΩΝ»

Ιουνίου 26, 2023

ΟΙ ΝΑΟΙ ΆΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΒΕΛΙΩΝ

Η εκκλησία Άγιοι Σαράντα βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν του ομώνυμου οικισμού. Είναι μια όμορφη εκκλησία παλαιών χρόνων που έχει ανακαινιστεί. Ο Άγιος Γεώργιος κι Άγιος Χαράλαμπος είναι στο κάτω μέρος του οικισμού, όπου βρίσκεται και το κοιμητήριο. Είναι δύο δίδυμες θα έλεγα εκκλησίες, πανομοιότυπες κι ενωμένες, με τη διαφορά ότι ο Άγιος Γεώργιος είναι πολύ παλαιότερος με πολύ πιο όμορφο θόλο, και κοσμείται με την όμορφη εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Ο Άγιος Χαράλαμπος προστέθηκε αργότερα, ίσως για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα χωρητικότητας των Πιστών, αφού εκεί τελούνται και οι νεκρώσιμες ακολουθίες του οικισμού.
Στην πάνω αριστερά εικόνα βλέπουμε το εσωτερικό του Άγιου Χαράλαμπου, στην δεξιά το εσωτερικό του Άγιου Γεώργιου, στην τρίτη αριστερά κάτω τους δύο ναούς (αριστερά ο Άγιος Γεώργιος και δεξιά ο Άγιος Χαράλαμπος) και στις δύο τελευταίες το ναό των Αγιων Σαράντα.

Νικόλαος Αργείτης