Υιοθεσία και αναδοχή παιδιού στην Ελλάδα. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις!

Μαϊος 27, 2022

              Γράφουν: Έφη Γούσγουλα

              Κατερίνα Δούβρη

Πριν λίγο καιρό επισκεφτήκαμε τη Διεύθυνση  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Λακωνίας, όπου συνομιλήσαμε με την κ. Παναγιώτα Φλεβαράκη, Διευθύντρια της Υπηρεσίας και Κοινωνικό Λειτουργό και την κ. Αναστασία Οικονομοπούλου επίσης Κοινωνικό Λειτουργό του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιες και οι δύο για τα θέματα της υιοθεσίας και της αναδοχής στη περιοχή μας. Ο σκοπός της επίσκεψής μας ήταν να μάθουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή και το πρακτικό μέρος των διαδικασιών που απαιτούνται για τους δύο πολύ ευαίσθητους και ανθρώπινους θεσμούς.

        Ποιος νόμος προβλέπει τις διαδικασίες την υιοθεσίας και της αναδοχής; Είναι ο NΟΜΟΣ 4538/2018 «ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ»

 • Μια ενιαία διαδικασία για την επιλογή αναδόχου ή θετού γονέα, η οποία γίνεται ηλεκτρονικά και είναι απολύτως διαφανής. Ο υποψήφιος γονέας μπορεί να την παρακολουθήσει από το σπίτι του μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας και να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν σκοτεινές πλευρές, έτσι ώστε να μην αποθαρρύνεται.
 • Όλα τα παιδιά που πρόκειται να δοθούν για αναδοχή ή υιοθεσία, που σήμερα ζουν σε ιδρύματα ή εγκαταλείπονται σε δημόσια νοσοκομεία και μαιευτήρια, εγγράφονται στα  Μητρώα Ανηλίκων και αποκτούν υποχρεωτικά ηλεκτρονικό φάκελο της καταγωγής τους, ο οποίος συμπληρώνεται με ατομικό σχέδιο για την αποκατάστασή του. Κάθε παιδί με την ενηλικίωσή του μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο φάκελο και να μάθει για την καταγωγή του.
 • Θεσπίζονται Ειδικά και στη συνέχεια Εθνικά Μητρώα Υποψηφίων Αναδόχων ή Υποψηφίων Θετών Γονέων στα οποία καταγράφονται με ενιαίο τρόπο, πανελλαδικά, οι οικογένειες ή και τα μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να γίνουν ανάδοχοι ή θετοί γονείς.
 • Τα Εθνικά Μητρώα εξασφαλίζουν ότι ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος ή θετός γονέας μπορεί να αιτηθεί για παιδί ανάμεσα σε όλα τα παιδιά που αναζητούν οικογένεια, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, ανεξάρτητα από το που έχει υποβάλει την αίτησή του.
 • Η αναδοχή ολοκληρώνεται με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης/την έκδοση της δικαστικής απόφασης αναδοχής, ενώ για την υιοθεσία ακολουθείται η διαδικασία για την τέλεση της υιοθεσίας από το αρμόδιο δικαστήριο.
 • Το πληροφοριακό σύστημα διασφαλίζει την ισονομία, αφού για κάθε παιδί αναζητείται ο κατάλληλος ανάδοχος ή θετός γονέας με απόλυτο σεβασμό στην σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται από την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων ή Θετών Γονέων αντίστοιχα.

Επειδή αρκετός κόσμος δεν γνωρίζει πολλές λεπτομέρειες για την αναδοχή και κάποιες φορές την συγχέει με την υιοθεσία παρακάτω θα αναφερθούμε στις διαφορές τους.

 

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ  αναδοχής και υιοθεσίας;

Υιοθεσία είναι η νομική πράξη με την οποία ένα παιδί αποκτά ως προς την θετή του οικογένεια την ίδια νομική σχέση που έχει κάθε παιδί με την βιολογική του οικογένεια. Όταν ένα παιδί υιοθετείται κάθε νομικός και φυσικός δεσμός με την βιολογική του οικογένεια αποκόπτεται, το παιδί αποκτά το οικογενειακό επώνυμο της θετής οικογένειας, έχει κληρονομικά δικαιώματα, την γονική μέριμνα ασκούν οι θετοί γονείς. Για να υπάρξει υιοθεσία απαιτείται δικαστική απόφαση που λαμβάνεται μετά από αίτηση των θετών γονέων, αν το δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Απαιτείται συναίνεση των φυσικών γονέων αν υπάρχουν, ή αναπλήρωση της συναίνεσης σε ορισμένες περιπτώσεις. Μετά την ενηλικίωσή του το παιδί δικαιούται, εάν το επιθυμεί, να αναζητήσει την φυσική του οικογένεια. Οι αρχές υποχρεούνται να το βοηθήσουν σε αυτήν του την  βούληση.

Όταν ένα παιδί δεν είναι δυνατόν να ζει στην βιολογική του οικογένεια για μικρό ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αναζητείται μια ανάδοχη οικογένεια που θα αναλάβει την πραγματική του φροντίδα, θα διασφαλίσει την ομαλή ψυχοκοινωνική εξέλιξη του παιδιού σε οικογενειακό περιβάλλον για την αποφυγή της ιδρυματικής φροντίδας. Αν κατάλληλοι συγγενείς είναι διαθέσιμοι, είναι προτιμότερο να γίνουν αυτοί ανάδοχοι γονείς. Η σχέση με την φυσική οικογένεια διατηρείται και η επιστροφή σε αυτήν είναι ο στόχος, αν αυτό είναι προς το συμφέρον του παιδιού. Το παιδί διατηρεί το αρχικό του επώνυμο και την γονική μέριμνα μπορεί να έχουν οι φυσικοί γονείς ή οι ανάδοχοι γονείς, ή οι φορείς παιδικής προστασίας κατά περίπτωση.

Ποιες είναι οι μορφές των οικογενειών που μπορούν να υιοθετήσουν ή να γίνουν ανάδοχοι γονείς. Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί μας διευκρίνησαν πως, βάσει νόμου, η υιοθεσία μπορεί να γίνει είτε από δυο συζύγους είτε από ένα άτομο μεμονωμένα (μονογονέας). Το σύμφωνο συμβίωσης δεν δίνει τη δυνατότητα στο ζευγάρι να υιοθετήσει από κοινού, παρά μόνο από τον ένα, ενώ τα ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης μπορούν να γίνουν ανάδοχοι γονείς από κοινού.

Υπάρχει όριο ηλικίας για τους υποψήφιους θετούς ή αναδόχους γονείς; Για την υιοθεσία δεν επιτρέπεται η διαφορά ηλικίας με το παιδί να είναι μικρότερη από 18 έτη ή μεγαλύτερη από 50 έτη. Δεν επιτρέπεται οι θετοί να είναι μεγαλύτεροι από 60 ετών. Το ηλικιακό όριο της αναδοχής έχει διευρυνθεί και μπορούν ανάδοχοι γονείς να γίνουν άτομα ηλικίας από 25 έως 75 ετών. Οι ηλικιακοί περιορισμοί δεν ισχύουν απόλυτα στην περίπτωση της συγγενικής αναδοχής.

 

ΑΝΑΔΟΧΗ

     Ποια είδη αναδοχής υπάρχουν;

 • Βραχυχρόνια: Η προοπτική του παιδιού είναι να επιστρέψει στην φυσική του οικογένεια μόλις εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους την αποχωρίστηκε, ή να υιοθετηθεί μόλις διευθετηθούν εκκρεμή νομικά ζητήματα.
 • Επείγουσα: Όταν ένα ξαφνικό γεγονός επιβάλλει την άμεση απομάκρυνση του παιδιού από το οικογενειακό του περιβάλλον. Η εναλλακτική λύση είναι τοποθέτηση σε ίδρυμα.
 • Μακροχρόνια: Αφορά παιδιά που δεν προβλέπεται να επιστρέψουν σύντομα στην οικογένειά τους, αλλά δεν είναι εφικτή άμεσα η υιοθεσία. Μπορεί μερικές φορές να εξελιχθεί σε υιοθεσία, υπό προϋποθέσεις.

Η κ.Φλεβαράκη και η κ.Οικονομοπούλου μας εξήγησαν πως στόχος της αναδοχής είναι να φροντιστεί το παιδί από τους αναδόχους γονείς για να αποφευχθεί η ιδρυματική του φροντίδα, έως ότου εκλείψουν οι λόγοι που απομακρύνθηκε από τη βιολογική του οικογένεια ώστε να μπορέσει να επιστρέψει σε αυτή. Εάν κριθεί πως η επιστροφή του παιδιού στο βιολογικό περιβάλλον δεν είναι προς το συμφέρον του, μπορεί να παραμένει στην ανάδοχη οικογένεια και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να υιοθετηθεί από αυτή. Όμως δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχέονται οι δύο θεσμοί καθώς η αναδοχή δεν αποτελεί τον προθάλαμο της υιοθεσίας.

 

Ποια παιδιά είναι κατάλληλα για αναδοχή; Πότε το παιδί επιστρέφει στη φυσική του οικογένεια και πόσο συχνά μια αναδοχή μπορεί να εξελιχθεί σε υιοθεσία;

 • Παιδιά οικογενειών σε κρίση
 • Κακοποιημένα- παραμελημένα παιδιά
 • Έκθετα – τουλάχιστον μέχρι τον εντοπισμό των γονέων
 • Παιδιά εξαρτημένων γονέων, χωρίς άλλο υποστηρικτικό περιβάλλον.
 • Παιδιά με αναπηρίες, μη αποδεκτά από τη φυσική η θετή οικογένεια
 • Παιδιά σε ειδικές καταστάσεις (προσφυγιά, φυσικές καταστροφές κ.λπ.)
 • Παιδιά, που σήμερα βρίσκονται σε Ιδρύματα.

Οι ανάδοχοι γονείς γνωρίζουν εκ των προτέρων τις πιθανότητες επιστροφής και συμβάλλουν στη διατήρηση της σχέσης γονέα – παιδιού, όσο αυτό είναι κοντά τους, πάντα με την εποπτεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις που το παιδί επιστρέφει στην οικογένειά του γίνονται όλες οι προσπάθειες διατήρησης της επικοινωνίας με τους ανθρώπους, που συμπαραστάθηκαν στο παιδί και στην οικογένεια την περίοδο της κρίσης. Ακόμα και αν αυτό εκ των συνθηκών καθίσταται ανέφικτο, η αλληλεγγύη που έχει βιωθεί αλλά και η δύναμη της σχέσης που έχει δημιουργηθεί είναι αξίες ανεξίτηλες στη ζωή των αναδόχων και κυρίως του παιδιού. Η θετική εξέλιξη στη ζωή του παιδιού δίνει βαθειά ικανοποίηση στην ανάδοχη οικογένεια, προσωπική ολοκλήρωση και κοινωνική αναγνώριση.

Το παιδί επιστρέφει στη φυσική του οικογένεια, όταν τα προβλήματα έχουν αντιμετωπισθεί και οι δικαστικές και κοινωνικές υπηρεσίες εκτιμούν πως το περιβάλλον είναι ασφαλές και πάλι. Όταν τα παιδιά βρίσκονται σε Μακροχρόνια Αναδοχή και δεν προβλέπεται να επιστρέψουν σύντομα ή ποτέ στην οικογένειά τους, μπορεί υπό προϋποθέσεις η αναδοχή να εξελιχθεί σε υιοθεσία.

Ποιος φορέας εποπτεύει την αναδοχή και με ποιο τρόπο; Είναι οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των  Περιφερειακών Ενοτήτων ή των Περιφερειών και των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών του τόπου διαμονής της ανάδοχης οικογένειας. Η εποπτεία τους πραγματοποιείται με συχνές επισκέψεις αρμοδίων οργάνων(Κοινωνικών Λειτουργών) κατ’οίκον τουλάχιστον μία φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε το κρίνει σκόπιμο, στην ανάδοχη οικογένεια για να διαπιστώνει τους όρους διαβίωσης και ανατροφής του τοποθετημένου ανηλίκου.

 

ΥΙΟΘΕΣΙΑ

Στη συνέχεια μιλήσαμε για το θεσμό της υιοθεσίας και τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχή ολοκλήρωσή της. Μας τόνισαν πως η ηλικία του παιδιού είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την εξέλιξη της. Οι περισσότεροι υποψήφιοι γονείς επιλέγουν την ηλικιακή κατηγορία παιδιών από 0 έως 2 ετών. Δυστυχώς, είναι πολύ λίγα τα υποψήφια προς υιοθεσία παιδιά της συγκεκριμένης κατηγορίας σε αντίθεση με τους υποψήφιους γονείς που είναι πάρα πολλοί.  

Παρακάτω η κ.Φλεβαράκη μας παρουσιάζει συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία:

Πόσο εύκολο είναι σήμερα να ολοκληρωθεί με επιτυχία μια υιοθεσία;  Στην Ελλάδα από 07/07/2020 έως και το τελευταίο τρίμηνο του 2021 έχουν πραγματοποιηθεί 419 υιοθεσίες και 447 αναδοχές. Η αποϊδρυματοποίηση όλων των παιδιών είναι ο στόχος με σκοπό τη βελτίωση της ψυχοκοινωνικής ζωής των παιδιών.

Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η επιτυχής ολοκλήρωση και πόσος χρόνος χρειάζεται; Ο χρόνος για μια επιτυχή ολοκλήρωση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες κυρίως όμως από τη διαθεσιμότητα των παιδιών. Σημαντικό ρόλο παίζει η ηλικία του παιδιού που αναζητούν οι υποψήφιοι γονείς όπως και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που οι ίδιοι επιλέγουν στο ερωτηματολόγιο της ψηφιακής πλατφόρμας.  Ενδεικτικά είναι το φύλο, η εθνική ή εθνοτική καταγωγή, η σωματική υγεία και η νοητική κατάσταση, καθώς και το αν επιθυμούν αδέλφια.  Στην ιστοσελίδα που έχει επιμεληθεί το Υπουργείο Εργασίας, paidi.gov, παρουσιάζονται όλα τα στατιστικά στοιχεία όπως και βασικές πληροφορίες που αφορούν τα παιδιά που είναι διαθέσιμα για αναδοχή και υιοθεσία.

Περίπου πόσες υιοθεσίες μπορεί να ολοκληρωθούν κάθε χρόνο στο νομό μας; Γίνονται αρκετές αιτήσεις ετησίως;    Στο Νομό μας μετά την εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας anynet.gr έχουν ολοκληρωθεί δυο υιοθεσίες. Στο στάδιο Ολοκλήρωσης της Κοινωνικής Έρευνας βρίσκονται 12 υποθέσεις εκ των οποίων οι 10 είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο και σε στάδιο αναμονής για ταίριασμα με παιδί. Οι δύο εξ’ αυτών αφού παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα εγγραφούν και αυτές στο Εθνικό Μητρώο.

Ποια είναι η γραφειοκρατική διαδικασία που ακολουθείται και στις δύο περιπτώσεις;

    Στη συνέχεια της συζήτησης μας, αναφερθήκαμε στην γραφειοκρατική διαδικασία που απαιτείται.Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί μας ενημέρωσαν πως όλα γίνονται μέσω της εφαρμογής anynet.gr από την οποία ενημερώνονται για κάθε νέα αίτηση.  Θα χρειαστεί να υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους ανάδοχους ή θετούς γονείς μία αίτηση ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα είτε από τον υπολογιστή τους, ηλεκτρονικά με χρήση των κωδικών τους πρόσβασης στο Taxisnet, είτε με αυτοπρόσωπη προσέλευση σε μία από τις αρμόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες του τόπου διαμονής τους που είναι κατά περίπτωση τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, οι Περιφέρειες ή οι Περιφερειακές Ενότητες. Μαζί με την αίτηση υποβάλλουν ηλεκτρονικά και τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία αναφέρουμε επιγραμματικά :

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Υπεύθυνη δήλωση των στοιχείων όλων των συνοικούντων.
 • Εκκαθαριστικά ΤΑΧΙS των 3 τελευταίων ετών
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Ιατρικές βεβαιώσεις/πιστοποιητικά για όλους τους συνοικούντες
 • Πιστοποιητικά περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση
 • Αίτηση πιστοποιητικού εισαγγελικής αρχής
 • Ποινικό Μητρώο κλπ. για όλους τους συνοικούντες και
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τους όρους χρήσης της εφαρμογής.

     Αφού ελεγχθούν και εγκριθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ακολουθεί το  στάδιο της Κοινωνικής Έρευνας.  Μια κοινωνική έρευνα περιλαμβάνει  μια σειρά συναντήσεων  και συνεδριών στο γραφείο είτε στη κατοικία των υποψηφίων γονέων, με τους ίδιους αλλά και με τα συνοικούντα μέλη, με κοντινούς συγγενείς ή και πρόσωπα που υποδεικνύει η οικογένεια. Με την κοινωνική έρευνα θα διερευνηθούν και θα αξιολογηθούν οι συνθήκες της ζωής τους, τα κίνητρά τους για την αναδοχή ή την υιοθεσία, οι ειδικότερες δυνατότητες αλλά και οι επιθυμίες τους να προσφέρουν φροντίδα σε ένα παιδί που δεν ζει ή δεν μπορεί να ζήσει στην φυσική του οικογένεια. Όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν αυστηρή υποχρέωση τήρησης απορρήτου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  Το στάδιο της Κοινωνικής Έρευνας θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός  6 μηνών εάν πρόκειται για υιοθεσία ή  εντός 3  μηνών για αναδοχή. Εφόσον ολοκληρωθεί με θετική έκβαση, παραπέμπεται το ζευγάρι ή ο μονογονέας για εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία και είναι προαπαιτούμενο για την εγγραφή των υποψήφιων γονέων στα αντίστοιχα Εθνικά Μητρώα, προκειμένου να μπορέσουν να «ταιριαστούν» με παιδί . Η εκπαίδευση γίνεται από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και νομικούς. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης γίνεται η εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων ή Θετών  Γονέων. Αμέσως μόλις ένα παιδί που οι ανάγκες του, όπως προσδιορίζονται από διάφορα ειδικά χαρακτηριστικά όπως πχ η ηλικία του, οι περιορισμοί ως προς τον τόπο διαμονής της φυσικής του οικογένειας, η κατάσταση της υγείας του κ.α., ταιριάζουν με τις δικές τους δυνατότητες και επιθυμίες, όπως τις έχουν καταγράψει κατά την διενέργεια της κοινωνικής έρευνας, θα κληθούν από τον αρμόδιο φορέα εποπτείας και θα ενημερωθούν σχετικά. Σε αυτό το στάδιο το πληροφοριακό σύστημα διασφαλίζει την ισονομία: Με δεδομένο ότι τα χαρακτηριστικά παιδιού και οικογένειας ταιριάζουν, η σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται από την εγγραφή στο Εθνικό μητρώο δεν παρακάμπτεται.

Ακολουθεί η περίοδος γνωριμίας τους με το παιδί. Αυτή ξεκινά πάντα από τον φυσικό χώρο του παιδιού, με την επίβλεψη προσώπων αναφοράς που το γνωρίζουν και τα εμπιστεύονται και σταδιακά αξιολογείται το πόσο είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού η συγκεκριμένη αναδοχή. Μετά τη θετική εισήγηση της διεπιστημονικής επιτροπής λαμβάνεται η τελική απόφαση για την αναδοχή ή την υιοθεσία και υπογράφεται η σχετική σύμβαση, ή εκδίδεται η σχετική δικαστική απόφαση αντίστοιχα.

 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΗΣ : Ο Φορέας εποπτείας είναι δίπλα στην ανάδοχη οικογένεια για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή, για να παρακολουθήσει την εξέλιξη, να βοηθήσει την οικογένεια, να συνδράμει στις δυσκολίες, να δώσει κατευθύνσεις και να αντιμετωπίσει κινδύνους αν χρειαστεί. Πρέπει οι ίδιοι να ενημερώνουν το φορέα εποπτείας σε οποιαδήποτε σημαντική μεταβολή προκύψει και έχει σχέση με το παιδί ή τους ίδιους.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ:

Στις περισσότερες περιπτώσεις το παιδί τοποθετείται στην θετή οικογένεια πριν την έκδοση της δικαστικής απόφασης, όταν από την κοινή εμπειρία προκύπτει ότι αυτή θα είναι θετική.

Το παιδί έχει πλέον αποκτήσει ένα νέο οικογενειακό περιβάλλον! Η αρμόδια κοινωνική υπηρεσία είναι δίπλα στην θετή οικογένεια για τρία χρόνια, με σκοπό να παρακολουθήσει την εξέλιξη, να βοηθήσει την οικογένεια, να συνδράμει στις δυσκολίες, να δώσει κατευθύνσεις και να αποσοβήσει κινδύνους αν χρειαστεί.

 

Ποια συμβουλή θα δίνατε σε όποιον σκέφτεται την αναδοχή;

Η αναδοχή είναι μια πράξη αλτρουισμού και γενναιοδωρίας. Στοχεύει να προσφέρει στα βρέφη, στα μικρά παιδιά, ακόμη και στους εφήβους, στοργή, τρυφερότητα, ασφάλεια, οικογενειακή θαλπωρή, ερεθίσματα και αποκλειστική φροντίδα, ακριβώς όπως μόνο μια ζεστή αγκαλιά μπορεί να προσφέρει. Όσοι λοιπόν σκέφτονται την αναδοχή θα πρέπει να διαθέτουν πολλά αποθέματα αγάπης για να τα προσφέρουν σε παιδιά που το έχουν ανάγκη και που πιθανά την έχουν στερηθεί από τις συνθήκες που μπορεί να βίωναν με τη βιολογική τους οικογένεια.

Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε σε όποιον επιθυμεί να γίνει γονιός της καρδιάς;

Οι υποψήφιοι θετοί γονείς πριν υποβάλουν την αίτησή τους θα πρέπει :

 • Να διερευνήσουν επαρκώς τις προσδοκίες και τα κίνητρα τους αναφορικά με την υιοθεσία ενός παιδιού.
 • Να μοιραστούν και να έχουν την ευκαιρία να αναστοχαστούν τις στάσεις και τις αντιλήψεις τους αναφορικά με τον θεσμό της υιοθεσίας ή της αναδοχής.
 • Να συνειδητοποιήσουν τις προκλήσεις και τις ανάγκες που προκύπτουν στη διαδικασία ανατροφής των παιδιών.

 

Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα για μια ζεστή αγκαλιά και τα ιδρύματα παιδικής προστασίας που μπορεί να λειτουργούν με τις καλύτερες συνθήκες δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση ένα σπίτι και  μια ανθρώπινη αγκαλιά.

 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κ. Φλεβαράκη και την κ. Οικονομοπούλου για την υπέροχη φιλοξενία τους αλλά και για το χρόνο που μας διέθεσαν, έτσι ώστε να μας/σας κατατοπίσουν σε αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Γνωρίζοντας ότι ο χρόνος τους είναι πολύτιμος, μιας και αυτή η τόσο σημαντική υπηρεσία, που αφορά την υγεία αλλά και την κοινωνία υποστελεχώνεται.        

  

Ιστοσελίδες ενδιαφέροντος:

https://www.anynet.gr

https://paidi.gov.gr

http://www.opengov.gr/minlab/?p=4724