Η αποδυνάμωση του Νοσοκομείου μας είναι σε βάρος της Υγείας της κοινωνίας του νομού Λα- κωνίας και όχι μόνο.

Νοεμβρίου 24, 2023

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Σπάρτης εκφράζει την αγωνία του για τις ελλείψεις
του Ιατρικού προσωπικού στο νοσοκομείο Σπάρτης. Δυστυχώς το πρόβλημα των ελλείψεων
γιατρών στα Νοσοκομεία είναι πανελλαδικό και δεν συμβαίνει μόνο στο δικό μας νοσοκομείο.

Παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή τις ανακοινώσεις των Συλλόγων των Νοσοκομείων Καλα-
μάτας και Τρίπολης, του Σωματείου εργαζομένων του Νοσοκομείου Σπάρτης, τις ανακοινώσεις

της ΟΕΝΓΕ και τις σχετικές επερωτήσεις των βουλευτών στον Υπουργό Υγείας για αυτό το θέμα.

Η αποδυνάμωση του Νοσοκομείου μας είναι σε βάρος της Υγείας της κοινωνίας του νομού Λα-
κωνίας και όχι μόνο. Η επιβάρυνση των γιατρών που απέμειναν είναι μεγάλη και προφανώς

έχει αντίκτυπο στην εργασία τους που αφορά την υγεία όλων των ασθενών καθώς και των ί-
διων των γιατρών του Νοσοκομείου, αφού καλούνται να δουλέψουν αποδοτικά και με υπευ-
θυνότητα, όντας οι ίδιοι εξαντλημένοι.

Σε πολλά περιστατικά προκύπτει η ανάγκη μετακίνησης ασθενών σε άλλα νοσοκομεία λόγω α-
πουσίας ιατρικού προσωπικού, κάτι που δεν θα συνέβαινε αν δεν υπήρχαν αυτές οι ελλείψεις.

Η απόσταση από τα γειτονικά νοσοκομεία δεν είναι καθόλου αμελητέα και είναι ένας επιβαρυ-
ντικός παράγοντας για την υγεία των ασθενών.

Αρμόδιοι για την ενημέρωση της κοινωνίας είναι οι φορείς του ΕΣΥ. Δική μας υποχρέωση είναι

(μετά την υπεύθυνη ενημέρωση), η κινητοποίηση των φορέων και της κοινωνίας για τη διεκδί-
κηση της στήριξης του Νοσοκομείου Σπάρτης. Προσπάθειες που έγιναν από την πλευρά μας

για την πραγματοποίηση εκδήλωσης ενημέρωσης όλων για το θέμα αυτό, απέβησαν δυστυχώς
άκαρπες.
Τα προβλήματα είναι γνωστά και η κοινωνία μας πρέπει να λάβει υπόψη της τις κινητοποιήσεις
ανά την Ελλάδα και να αφυπνιστεί.

Καλούμε τη δημοτική αρχή (νυν και νέα), τον Ιατρικό, τον Φαρμακευτικό και τον Οδοντια-
τρικό Σύλλογο να πάρουν τη πρωτοβουλία και να ηγηθούν της προσπάθειας για ορθή ενη-
μέρωση και μαζί με τους όλους τους φορείς του τόπου μας και τους πολίτες να διεκδική-
σουμε για το Νοσοκομείο μας αυτό που δικαιούμαστε και μας αξίζει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Φ.Ν.Σ.