Συνεχίζουμε για το ΑΠΘ ιδρύματος στην επόμενη μέρα, εξωστρεφές, σύγχρονο και δημοκρατικό, ξανά μεγάλο, ξανά Πανεπιστήμιο

Νοεμβρίου 23, 2023

Θέλω καταρχάς να εκφράσω τη βαθιά μου ικανοποίηση για το γεγονός ότι αποφεύχθηκε η ευτελιστική και θεσμικά επικίνδυνη διαδικασία της κλήρωσης των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης.

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Αν και οριακά δεν εκλέχτηκε κάποιος από τους υποψήφιους εξωτερικούς συμβούλους που υποστήριξα, αισθάνομαι περήφανος που είμαι μέλος της. Απέδειξε ότι η πανεπιστημιακή κοινότητα της χώρας και δη του ΑΠΘ είναι ικανή να ξεπεράσει τις νομοτεχνικές και διαδικαστικές ατοπίες (σκόπιμες ή μη) ενός απαράδεκτου νόμου και να διασφαλίσει, έστω στο ελάχιστο, την ομαλότητα της λειτουργίας του Ιδρύματος.

Από σήμερα, με το σύνολο πλέον των έντεκα μελών του Συμβουλίου Διοίκησης εκλεγμένους, οφείλουμε:

(1) να συνεχίσουμε την καθημερινή προσπάθεια να μείνει το Ίδρυμα σε λειτουργία και να στηριχθούν καθηγήτριες, εργαζόμενοι και φοιτήτριες ώστε, σε πείσμα των αντιξοοτήτων, να υπηρετήσουν το εκπαιδευτικό λειτούργημα, την έρευνα και την κοινωνική δράση,

(2) να υπερασπιστούμε τη σοβαρότητα και το κύρος του ΑΠΘ, αλλά και να εντείνουμε την προσπάθεια για την ταχεία ανάπτυξη της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησής του,

(3) στη βάση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου να προχωρήσουμε στην αξιοποίηση (και όχι εκμετάλλευση) της υλικής και άυλης περιουσίας του Ιδρύματος,

(4) να διεκδικήσουμε από την Πολιτεία την ανταπόκριση στις υποχρεώσεις της για επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση,

(5) να αντισταθούμε στα κελεύσματα της εμπορευματοποίησης διασφαλίζοντας τον δημόσιο χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να αποτρέψουμε την ξεπερασμένη λογική των "ιδιωτικών πανεπιστημίων",

(6) να πιέσουμε για την απαραίτητη αλλαγή ενός κακού νόμου πλαίσιο.

Παρέμεινα εξ αρχής συνεπής στις αναλυτικές θέσεις και προτάσεις για τη διακυβέρνηση του Ιδρύματος που δημοσίευσα και υποστήριξα, από κοινού με πολλά μέλη της κοινότητάς μας.

Παρέμεινα εξ αρχής συνεπής στο όραμα του ΑΠΘ στην επόμενη μέρα, εξωστρεφές, σύγχρονο και δημοκρατικό, ξανά μεγάλο, ξανά Πανεπιστήμιο.

Αυτό θα συνεχίσω να πράττω ως μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης.