Συνεδρίαση της Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Νοεμβρίου 20, 2023

Την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 μ. συνεδριάζει η Β/βαθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθ. 67 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 ) με ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Περί επιχορήγησης του Δήμου Μονεμβασίας στην Σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών».