TV

 • 1SPARTA BEER
 • Makis Antallaktika
 • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΗΣ
 • 1 A Valiwth BANNER
 • SOFOS
 • PLAISIOTELIKO11
 • GALLH KATERINA
 • DIMANTOPOULOS
 • ESTHIQUE
 • Kteo Lakonias Arkadias

 • MERMHGKA
 • Consul ANERGOI Site 30 49 Sparth 370x210px
 • ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Επαναλ. Πρόσκληση Ενδιαφέροντος της Π.Ε για Ειδικά Μαθητικά Δελτία
 • μέγεθος γραμματοσειράς +

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016 09:42

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας ανακοινώνει εκ νέου λόγω του άγονου της με αρ. πρωτ. 213700/29820/17-08-2016 ανακοίνωσης, ότι προτίθεται να προβεί στην εκτύπωση των Ειδικών Μαθητικών Δελτίων, σχολ. Έτους 2016-2017, για τη μεταφορά των μαθητών με την δημόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία, με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ p.pel.gov.gr

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, σε εφαρµογή της υπ’αρ. Κ.Υ.Α. 24001/2013 (ΦΕΚ Β1449) όπως ισχύει σήµερα, το µε αρ. πρωτ. Οικ.. Α31653/2085/8-7-2016 (Α- ∆Α:7ΙΓ34653ΟΞ-Ω1Μ) έγγραφο της ∆/νσης Συνδυασµένων Μεταφορών της Γενικής ∆/νσης Με- ταφορών του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων µε θέµα΄΄Τύπος ∆ελτίου Φοιτητι- κού και Μαθητικού Εισιτηρίου΄ και ύστερα από το µε αρ. πρ.1200/17-08-2016 έγγραφο της ∆/νσης Ανάπτυξης του Τµήµατος ∆ια Βίου Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησης ανακοινώνει εκ νέου λόγω του άγονου της µε αρ. πρωτ. 213700/29820/17-08-2016 ανακοίνωσης, ότι προτί- θεται να προβεί στην εκτύπωση των Ειδικών Μαθητικών ∆ελτίων, σχολ. Έτους 2016- 2017, για τη µεταφορά των µαθητών µε την δηµόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία, µε τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. Ειδικότερα το συγκεκριµένο έργο αφορά τα εξής: Αριθµός τεµαχίων: 1100+25 (χιλίων Εκατό είκοσι πέντε) τεµαχίων Ειδικών Μαθητικών ∆ελτίων. Τύπος: «ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2016 -2017

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Συγκοινωνιακός Φορέας ...........................

Τ.Σ. Ειδικό Μαθητικό ∆ελτίο Νο ..................

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:

ΣΧΟΛΕΙΟ:

ΤΑΞΗ ................ Α.Μ.Μ. . ..........................

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ...............................................

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ»

 

Στο πίσω µέρος του Ε.Μ.∆. θα αναγράφονται τα εξής: 

ΤΟ Ε.Μ.∆. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΚΑΘ’ΟΛΗ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙ- ΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥ. - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙ∆ΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑ∆ΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ,ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.

Λοιπά χαρακτηριστικά: ∆ιαστάσεις εντύπου :70mm χ 120mm

Βάρος :200 gr/m2

Εκτύπωση γραµµάτων :Μαύρο χρώµα

Χρώµα εντύπου :Πράσινο σκούρο

Τύπος :∆εν θα είναι γυαλιστερό χαρτί

Πλαστικοποίηση :Όχι

Τα παραπάνω Ε.Μ.∆. θα αποσταλούν στο Τµήµα ∆ια Βίου Μάθησης για την περεταίρω προώθησή τους στις ∆/νσεις Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης για τη συµπλήρωσή τους, θεώρηση και χορήγηση στους µαθητές.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι όπως προσκοµίσουν σε σφραγισµένο φάκελο, οικο- νοµική προσφορά µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (δείγµα), για το αντικείµενο του παραπάνω περιγραφέντος έργου, µέχρι την ∆ευτέρα 5/9/2016 ώρα 13.30 στη Γραµµατεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Π.Ε.Λακωνίας, που βρίσκεται στον 1ο όροφο του ∆ιοικητη- ρίου.

Πληροφορίες στο τηλ. 27313-63186

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ ΤΖΑΝΕΤΕΑ