TV

 • Kteo Lakonias Arkadias

 • DIMANTOPOULOS
 • GALLH KATERINA
 • MERMHGKA
 • ESTHIQUE
 • ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
 • Consul ANERGOI Site 30 49 Sparth 370x210px
 • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΗΣ
 • PLAISIOTELIKO11
 • 1SPARTA BEER
 • SOFOS
 • Makis Antallaktika
 • 1 A Valiwth BANNER

Έγκριση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων με Εφαρμογή Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή Μολάοι 28- 07 - 2016
 • μέγεθος γραμματοσειράς +

Παρασκευή, 05 Αυγούστου 2016 14:53
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σταύρος Χριστάκος (Αντιδήμαρχος)    
ΘΕΜΑ: «ΈγκρισηΟλοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων με Εφαρμογή Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή»
 
Η νέα εθνική πολιτική για την διαχείριση των αποβλήτων όπως αποτυπώνεται στο αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), το οποίο που τέθηκε σε ισχύ με το αριθμ. 258/24-7-2015 έγγραφο του Υπ.Π.Α.Π.Ε.,  εισάγει την υποχρέωση των Δήμων να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν Τοπικά Σχέδια Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων, τα οποία αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση και στοιχείο επανασύνταξης του αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 550/15-9-2015 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.&Δ.Α. με θέμα “Αναθεώρηση Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).
Η έγκριση του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ αποτελεί προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση οποιασδήποτε δράσης και έργου στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το Δημοτικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων & Ειδικών Ρευμάτων Αποβλήτων καλείται να αντιμετωπίσει ιεραρχικά τις εξής προκλήσεις / υποχρεώσεις:
 • Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας και μείωσης της παραγωγής και της επικινδυνότητας των απορριμμάτων.
 • Ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων με προγράμματα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) και αξιοποίησή τους μέσω της ανακύκλωσης και της παραγωγής εδαφοβελτιωτικών (με ή χωρίς παραγωγή ενέργειας).
 • Ελαχιστοποίηση των προς υγειονομική ταφή απορριμμάτων, μέσω μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας των (μη χωριστά συλλεγέντων) υπολειμματικών ΑΣΑ.
 • Διαχείριση ειδικών ρευμάτων αστικής προέλευσης αποβλήτων (Επικίνδυνα Απόβλητα Οικιακής Προέλευσης – ΕΑΟΠ, Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού – ΑΗΗΕ, Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής - ΟΤΚΖ, Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων – ΜΕΟ, Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων – ΑΕΚΚ, Απόβλητα Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών – ΑΦΗΣ, Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια – ΑΛΕ και Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα – ΕΙΑ), με στόχο την αξιοποίηση και ορθολογική διάθεσή τους.
 • Μέριμνα για την περιβαλλοντικά ορθή και βιώσιμη διαχείριση ορισμένων κατηγοριών ειδικών ρευμάτων αποβλήτων (ιλύες από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων – ΕΕΛ, γεωργικά υπολείμματα και κτηνοτροφικά απόβλητα), στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης φαινομένων ανεξέλεγκτης ρύπανσης, ακόμα και για κατηγορίες αποβλήτων για τις οποίες υπεύθυνος είναι ο παραγωγός αυτών, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Εκτός των άλλων, οι παραπάνω βασικές κατηγορίες δράσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ, καθίστανται στο σύνολό τους υποχρεωτικές βάσει της κείμενης νομοθεσίας, έχοντας μάλιστα συγκεκριμένους χρονικούς και ποσοτικούς στόχους που πρέπει να εκπληρωθούν, λαμβάνοντας υπόψη τους ποσοτικοποιημένους στόχους εναλλακτικής διαχείρισης που τίθενται στην Οδηγία 2008/98/ΕΚ, το Νόμο 4042/2012, το νέο ΕΣΔΑ, καθώς και τον υπό αναθεώρηση Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) Πελοποννήσου, με χρονικό ορίζοντα επίτευξης των εν λόγω στόχων το έτος 2020.
Με βάση τους στόχους αυτούς, οι δράσεις που απαιτείται να υλοποιηθούν από το Δήμο Μονεμβασιάς, με ορίζοντα το 2020, οπότε θα πρέπει να υπάρχουν ουσιαστικά αποτελέσματα, συνοψίζονται στα εξής:
 • Ανάπτυξη ΔσΠ ανακυκλώσιμων υλικών και κατά προτεραιότητα ΑΣΥΣ,
 • Ανάπτυξη ΔσΠ ΒΑΑ (σύστημα ‘καφέ’ κάδου και χωριστή συλλογή των ‘πράσινων’ απορριμμάτων) και επεξεργασία αυτών σε μονάδα κομποστοποίησης,
 • Εφαρμογή προγραμμάτων οικιακής κομποστοποίησης,
 • Επεξεργασία και αξιοποίηση σύμμεικτων ΑΣΑ προς την κατεύθυνση της ανακύκλωσης,
 • Διαχείριση Ογκωδών ΑΣΑ και αποβλήτων που υπόκεινται σε επαναχρησιμοποίηση,
 • Διαχείριση ειδικών ρευμάτων ΑΣΑ μέσω συνέργιας με φορείς συμβεβλημένους με Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ),
 • Προώθηση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και ανακύκλωσης με εφαρμογή – ανάπτυξη:
o  Προγραμμάτων ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης
o  Πράσινων Σημείων τα οποία θα μπορούν να λειτουργούν ως χώροι παραλαβής και προσωρινής αποθήκευσης προ-διαλεγμένων ρευμάτων ΑΣΑ τα οποία θα παραδίδονται από δημότες, αλλά και ως χώροι προσωρινής αποθήκευσης – μεταφόρτωσης συλλεγόμενων προ-διαλεγμένων ρευμάτων ΑΣΑ από εφαρμογή προγραμμάτων ΔσΠ με προορισμό μονάδες επεξεργασίας.
 • Οργάνωση της ορθολογικής διάθεσης των ΑΕΚΚ, μέχρι την ανάπτυξη μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησής τους
 • Οργάνωση σε θέματα διαχείρισης αγροτικών αποβλήτων
 • Οργάνωση σε θέματα διαχείρισης ειδικών κατηγοριών ΑΣΑ (ΕΑΟΠ, ΕΙΑ, βρώσιμα έλαια κλπ)
 • Αναβάθμιση υπηρεσιών και μέσων συλλογής / μεταφοράς ΑΣΑ
Αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού ΣΜΑ
Με την υπ’ αριθ. 116/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διόρθωσε και συμπλήρωσε την υπ’ αριθ. 248/2015 απόφαση του, εγκρίθηκε η έναρξη της διαδικασίας για την κατάρτιση του ΤΣΔΑ του Δήμου μας, συγκροτήθηκε η ομάδα έργου παρακολούθησης, αποφασίστηκε η ένταξη του ΤΣΔΑ στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου και ορίστηκε η διαδικασία διαβούλευσης και κοινωνικής συμμετοχής στην εκπόνησή του.
Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 4636/06-04-2016 σύμβαση, ανατέθηκε στο γραφείο μελετών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (W.E.C.P.C.) η σύνταξη της μελέτης με τίτλο«Προκαταρκτική Μελέτη Εφαρμογής Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων με Εφαρμογή Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή», καθώς η εκπόνησή της απαιτούσε ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο.
Στις 16-05-2016 κατατέθηκε στην ομάδα έργου σύνοψη«Αρχικών Προτάσεων  Εναλλακτικής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Μονεμβασίας»η οποία αναρτήθηκε στις 19-05-2016 στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, για την υλοποίηση του αρχικού σταδίου διαβούλευσης  με στόχο τη διατύπωση προτάσεων τόσο σε επίπεδο συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, όσο και μεμονωμένα, από δημότες Μονεμβασίας.
Στις 15-07-2016 κατατέθηκε στην ομάδα έργου η«Προκαταρκτική Μελέτη Εφαρμογής Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων με Εφαρμογή Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή»η οποία αναρτήθηκε από 15-07-2016 έως 26-07-2016 στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, για την υλοποίηση του τελικού σταδίου διαβούλευσης με στόχο τη διατύπωση προτάσεων τόσο σε επίπεδο συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, όσο και μεμονωμένα, από δημότες Μονεμβασιάς.
Κατόπιν των ανωτέρω σας υποβάλλουμε συνημμένα τοΟλοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων με Εφαρμογή Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή  του Δήμου μας και παρακαλούμε για την έγκρισή του.
ΕΚ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου
     Μαρία Δρίβα