Αναζήτηση

Πρόσκληση παράδοσης επιταχθέντων ακινήτων

Ενημέρωση προς τους ιδιοκτήτες των παρακείμενων ακινήτων στην Εθνική Οδό “Χ’ανια -Κροκεές – Μονεμβασία” στην θέση Γκαγκανιά Μολάων με αφορμή την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 35+500 ΕΩΣ ΜΟΛΑΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ο.ΧΑΝΙΑ – ΚΡΟΚΕΕΣ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνει

α) σε όσους έχουν ή διεκδικούν δικαιώματα κυριότητος σε ακίνητα που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά με την 172/24-04-2023 (ΦΕΚ 453 Δ’) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και επιτάχθηκαν με τη με αρ. πρωτ. 296635/05-10-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΗ9465ΧΘΞ-ΞΤΛ) Απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και

β) στους ενυπόθηκους δανειστές και τρίτους διεκδικητές των ακινήτων αυτών, ότι η αποδοτέα αποζημίωση λόγω επίταξης, όπως περιγράφεται στο από 28-02-2024 Πρακτικό Καθορισμού Αποζημίωσης των προς επίταξη ακινήτων και τον σχετικό 28-02-2024 1ο Πίνακα Αποζημίωσης Επιταχθέντων Ακινήτων, που εγκρίθηκαν με τη με αρ. πρωτ. 62319/28-02-
2024 (ΑΔΑ: ΨΟ0Κ7Λ1-ΓΕΠ) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λακωνίας, παρακατατέθηκε υπέρ των δικαιούχων του πίνακα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Τρίπολης και εκδόθηκε για το σκοπό αυτό το υπ.αρ.6540/01-05-2024 γραμμάτιο συστάσεως Παρακαταθήκης συνολικού ποσού 243.649,78€, ευρώ

Ως εκ τούτου ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

όσους έχουν ή διεκδικούν δικαιώματα κυριότητος στα εν λόγω απαλλοτριούμενα και επιταχθέντα ακίνητα, όπως άμεσα και πάντως εντός προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση – τοιχοκόλληση της παρούσας, παραδώσουν προς εμάς ελεύθερα τα επιταχθέντα ακίνητα, άλλως θα κινηθεί διαδικασία έκδοσης δικαστικής διαταγής απόδοσης ακινήτων κατ’ άρθρο 5 παρ. 4 του Ν.1838/1951.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λακωνίας για πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία καταβολής της παρακατατεθείσας αποζημίωσης των επιταχθέντων ακινήτων ορίζεται ο κ. Λεωνίδας Παπαδάκος, 2ο χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης  Γυθείου, Διοικητήριο, τηλ. 27313-63161, email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

logo light footer