ΠΛΗΡΩΜΕΣ Βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία : Εγκριθήκαν τα ποσά θέμα χρόνου η πληρωμή

Νοεμβρίου 29, 2023

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ενέκρινε την επιπλέον χρηματοδότηση του έργου «Βιολογική Γεωργία» με ποσό ύψους 150.414.996,20 ευρώ. Η απόφαση ελήφθη με την υπ’ αριθμ. 1914/205902/29-06-23 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Το έργο «Βιολογική Γεωργία» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της βιολογικής παραγωγής στην Ελλάδα, η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων.

Η επιπλέον χρηματοδότηση που εγκρίθηκε θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων σε δικαιούχους του μέτρου για το έτος εφαρμογής 2023. Οι δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα και εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΑΑΤ, το συνολικό εμβαδόν γης που καλλιεργείται με βιολογικές μεθόδους στην Ελλάδα ανέρχεται σε 1.093.000 στρέμματα, ενώ ο αριθμός των παραγωγών βιολογικών προϊόντων ανέρχεται σε 32.500.

Η βιώσιμη γεωργία είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βιολογική γεωργία συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς χρησιμοποιεί μεθόδους που μειώνουν τη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Επίσης, η βιολογική γεωργία προωθεί τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση των φυσικών πόρων.

Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να αυξήσει το ποσοστό της βιολογικής γεωργίας στο 25% της συνολικής αγροτικής έκτασης έως το 2030. Η απόφαση για την επιπλέον χρηματοδότηση του έργου «Βιολογική

Με άλλη απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 22,9 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση του έργου «Βιολογικές καλλιέργειες - Βιολογική κτηνοτροφία, ΥΠΑΑΤ».
Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων σε δικαιούχους του μέτρου για το έτος εφαρμογής 2023.
Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους 144.608,36 ευρώ το οποίο αφορά σε αδιάθετο υπόλοιπο της προηγούμενης απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης. Συνεπώς, η επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά σε ποσό ύψους 21.442.396,68 ευρώ.
Η απόφαση αυτή αποτελεί σημαντική στήριξη για τους Έλληνες παραγωγούς βιολογικών προϊόντων, καθώς τους επιτρέπει να συνεχίσουν την παραγωγή τους με βιώσιμες πρακτικές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η έκταση των βιολογικών καλλιεργειών στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας τα 380.000 στρέμματα το 2022. Το ποσοστό των βιολογικών καλλιεργειών επί του συνόλου της γεωργικής γης ανέρχεται στο 5,2%, ενώ το ποσοστό των βιολογικών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στο 10,6%.
Η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας αποτελεί προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση, καθώς συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων.
Σχετικά με τη βιολογική γεωργία

Η βιολογική γεωργία είναι μια μορφή γεωργίας που χρησιμοποιεί βιώσιμες πρακτικές για την παραγωγή τροφίμων, χωρίς τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και άλλων συνθετικών ουσιών.
Η βιολογική γεωργία έχει πολλά οφέλη για το περιβάλλον, την υγεία και την οικονομία.

  •     Προστασία του περιβάλλοντος: Η βιολογική γεωργία μειώνει τη μόλυνση του εδάφους, του νερού και του αέρα.
  •     Ενίσχυση της βιοποικιλότητας: Η βιολογική γεωργία συμβάλλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, καθώς προστατεύει τα έντομα, τα πουλιά και άλλα άγρια ζώα.
  •     Βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων: Τα βιολογικά τρόφιμα είναι πιο θρεπτικά και έχουν καλύτερη γεύση από τα συμβατικά τρόφιμα.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να προωθήσει τη βιολογική γεωργία, καθώς αναγνωρίζει τα οφέλη της για το περιβάλλον, την υγεία και την οικονομία.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις