Συνάντηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού με την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη

Φεβρουαρίου 01, 2024

Την ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής και ενός χαρτοφυλακίου
σύγχρονων τουριστικών προϊόντων για την Πελοπόννησο συζήτησαν, εχθές,
Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024, στην Αθήνα, ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός
και η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.


Με στρατηγικό στόχο να γίνει η Πελοπόννησος ένας πρότυπος προορισμός
βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε στενή
συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, θα αναπτύξει εξειδικευμένες
υπηρεσίες και προϊόντα προβολής, ενώ παράλληλα θα υλοποιηθούν
σημαντικές και πολλαπλές συνέργειες.