Ο Μανώλης Μάκαρης στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας

Ιανουαρίου 25, 2024

Ο Μανώλης Μάκαρης (τακτικό μέλος )και ο Παναγιώτης Μερμίγκης (αναπληρωματικό μέλος) εξελέγησαν ως εκπρόσωποι για την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ)  από την παράταξη "Πρώτα η Πελοπόννησος" στην έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στις 22/1/2024.

  Η παράταξή μας "Πρώτα η Πελοπόννησος" θα είναι παρούσα και στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας(ΕΝΠΕ) αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο που οφείλουν να διαδραματίσουν οι Περιφέρειες στην περιφερειακή διακυβέρνηση.