Αποφάσεις από την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Νοεμβρίου 30, 2023

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 28 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή προέβη στην ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την κατασκευή νέων υποδομών στο Αθλητικό Κέντρο του Παράλιου Αστρους, έργο με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ.

Ενέκρινε, επίσης, την επαναπροκήρυξη των αδιάθετων 22 νέων αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου με τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης και των 15 θέσεων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους παραγωγούς πωλητές, σε λαϊκές αγορές των Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και Δυτικής Μάνης της Π.Ε. Μεσσηνίας, καθώς και την διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου στον χώρο του διοικητηρίου της Π.Ε. Λακωνίας.

Ακόμα, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 3ο φετινό τρίμηνο.

Εξ άλλου, εκτός ημερησίας διάταξης, η Επιτροπή προέβη στην έγκριση του  πρακτικού 3  ως προς τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο καθαρισμού ρεμάτων και χειμάρρων των περιοχών Σικυωνίων και Ξυλοκάστρου, στην Π.Ε. Κορινθίας.

Ενέκρινε επίσης τα πρακτικά νο 2 ως προς τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της ανοικτής -μέσω ΕΣΗΔΗΣ- διαδικασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στα έργα α) συντήρησης και αναβάθμισης των γεωτρήσεων και των αρδευτικών δικτύων του ΓΟΕΒ Παμίσου, β) βελτίωσης και συντήρησης της 9ης εθνικής οδού, στο τμήμα Χώρα – Πύργος Τριφυλίας – Φλόκα – Γαργαλιάνοι και γ) βελτίωσης του δρόμου Ριζόμυλος – Δάρα 0 Δροσιά, στην Π.Ε. Μεσσηνίας.