ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Φεβρουαρίου 12, 2024

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει, την αριθμ. 375 με αρ. Πρωτ.: 39167/2-6-2022  Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) και την αριθμ. 488 με αρ. Πρωτ.: 35496/25-04-2023 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ), σεΤακτική Μεικτή (Δια ζώσης και Τηλεδιάσκεψη ταυτόχρονα)Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 13η Φεβρουαρίου  2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα έναρξης 19:00 μ.μ., που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Σκάλας, για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο

Λήψη απόφασης σχετικά με αναπροσαρμογή ή μη των Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Ευρώτα για το έτος 2024.

κ. Τούντας Πέτρος  Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο

Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

κ. Τούντας Πέτρος   Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο

Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό Τέλους Χρήσης Πλατειών και Κοινόχρηστων χώρων έτους 2024.

κ. Τούντας Πέτρος   Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο

Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό Τέλους ΤέλεσηςΠολιτικού Γάμου.

κ. Τούντας Πέτρος   Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο

Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου είσπραξης του Καταβαλλόμενου Τέλους ανά Άδεια και Θέση Άσκησης Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου για το έτος 2024.

κ. Τούντας Πέτρος   Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο

Λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) Δήμου Ευρώτα για το έτος 2024.

κ. Τούντας Πέτρος   Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο

Λήψη απόφασης σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη των Τελών Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης Δήμου Ευρώτα για το έτος 2024.

κ. Τούντας Πέτρος   Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο

Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου είσπραξης του ΚαταβαλλόμενουΤέλους ανά θέση στην ΕμποροπανήγυρηΚροκεών για το έτος 2024.

κ. Τούντας Πέτρος   Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο

Λήψη απόφασης σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη των Τελών Δικαιωμάτων Ταφής Δήμου Ευρώτα για το έτος 2024.

κ. Τούντας Πέτρος   Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο

Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ύψους, την διαδικασία και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του Τέλους Θέσης των Πωλητών της Λαϊκής Αγοράς Σκάλας  για το έτος 2024.

κ. Τούντας Πέτρος   Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο

Λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ευρώτα για το έτος 2024.

κ. Πολολός Παναγιώτης

Αντιδήμαρχος

Για τη συμμετοχή  σας  στη δια  ζώσης  και  ταυτόχρονα  με  τηλεδιάσκεψη (μεικτή  συνεδρίαση)  συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, θα  πρέπει  να  ενημερώσετε  την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά  με  τον τρόπο συμμετοχής  στη συνεδρίαση,  δηλ.  είτε  δια  ζώσης, είτε  μέσω  τηλεδιάσκεψης,  μέχρι  την 13ηΦεβρουαρίου  2024  και  ώρα  12:00  με  τον κάτωθι τρόπο:

  • Ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από  τον  προσωπικό  σας  λογαριασμό  προς  το e-mail  της Γραμματείας  του Δημοτικού Συμβουλίου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Η Πρόεδρος

ΓκουβούσηΚούρλα Ιωάννα