ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ.Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ευρώτα

Ιανουαρίου 04, 2024

Αντιδήμαρχοι Δήμου Ευρώτα:

1) Πολολός Παναγιώτης

Τεχνική υπηρεσία. (Έμμισθος)

2) Γεωργακόπουλος Νίκωνας

Ύδρεση - Άρδευση - Αποχέτευση (Έμμισθος)

3) Φιφλής Δημήτριος

Μηχανήματα - Αγροτική οδοποιία (Έμμισθος)

4) Χρήστου Ιωάννης

Καθαριότητα (Έμμισθος)

5) Γρεβενίτης Αθανάσιος

Κοινωνική προστασία - Δημόσια υγεία - Παιδεία (Έμμισθος)

6) Μπατσάκη Ευθαλία

Πολιτισμός - Αθλητισμός (Έμμισθη)

7) Τούντας Πέτρος

Οικονομικών - Διοικητικών (Άμισθος) 

8) Τσίπουρα Πετρούλα

Δελτία Τύπου - Δημόσιες σχέσεις (Άμισθη)