Δημιουργική_Πρωτοβουλία_για_το_Δήμο_Καλαμάτας

Νοεμβρίου 27, 2023
Ένας νέος αυτοδιοικητικός κύκλος ανοίγει σε λίγες εβδομάδες.
 
Σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση με τους εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Προέδρους και τα μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων με τη "Δημιουργική Πρωτοβουλία για το Δήμο Καλαμάτας".
 
Αποτελεί μια νεα αρχή για όσα δημιουργικά θ' ακολουθήσουν.
 
#Δήμος_Καλαμάτας
#Καλαμάτα
#Δημιουργική_Πρωτοβουλία_για_το_Δήμο_Καλαμάτας